Kondiční a osobní trenér Brno/Kroměříž

Kdo jsem ?

Jmenuji se Karel Imríšek, žiji v Brně a pracuji jako kondiční trenér sportovců, učitel tělesné výchovy a člen trenérsko metodické komise Českého svazu karate. Téměř celý svůj život jsem zasvětil trénování sportovního karate. Díky tomuto netradičnímu sportu jsem měl možnost vkročit i do jeho profesionální oblasti. Jako dlouhodobý reprezentant České republiky jsem se zúčastnil mnoha evropských a světových soutěží, v kterých jsem dosáhl titulu ME juniorů organizace EKGF a titulu MS v disciplíně kata, organizace  WKGF. Po ukončení své aktivní kariéry jsem začal působit jako trenér.

Jaké vzdělání jsem získal v oblasti sportu, tělovýchovy a kondičního trénování?

V roce 2019 jsem úspěšně absolvoval obor Učitelství TV a kondičního trenérství v magisterském programu Tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Během studia jsem zatoužil poznat i jiné trendy v oblasti sportu a kondičního tréninku, a proto jsem využil možnosti studia ve Velké Británii na University of Worcester. Výrazné zkušenosti jsem získal i na svých praxích a stážích (např. HC Kometa Brno). Pravidelně se účastním různých školení zaměřených na sportovní a kondiční trénink a další oblasti s tím spojené. (např. Coach Nicole Rodriguez, kondiční trenérka, USA)

Jak vnímám kondiční trénování?

V první řadě chci zdůraznit, že kondiční trénink vnímám především jako proces rozvoje pohybových schopností sportovce. Nepracuji jako fitness trenér, tudíž mým cílem není tvarování postavy, ale na pomyslný piedestal stavím pohybové schopnosti, jako jsou síla, rychlost, vytrvalost, koordinace a flexibilita. Za stěžejní úkol si kladu především promítnutí kondičního tréninku do samotného herního výkonu. Jinými slovy, aby se to, co natrénujeme, projevilo přímo v tvém herním a soutěžním výkonu.

Jak tedy pracuji?

Ve své práci se snažím kondiční trénink „ušít“ na míru danému sportovci, jeho konkrétnímu sportu a pohybovým možnostem. Není cílem vytvořit dobře tvarovanou figuru, ale sportovce, který disponuje kvalitně rozvinutými pohybovými schopnostmi, jež uplatní ve svém sportu. Kondiční trénink sestavuji co nejspecifičtěji, tak aby to odpovídalo pohybovým vzorcům daného sportu, ale i rizikům spojeným se sportovním výkonem – především předcházet zraněním vycházejících ze špatných stereotypních pohybových vzorců.  Samozřejmě míra specifičnosti se odvíjí od tréninkového, kalendářního a biologického věku sportovce. U dětí a mládeže se orientuji především na senzitivní období pro dílčí pohybové schopnosti. Primárním cílem u této skupiny sportovců je dlouhodobý všestranný tréninkový rozvoj zábavnými prostředky. U vyspělejších a starších sportovců se snažím pracovat co nejspecifičtěji vzhledem k jejich sportovnímu výkonu.